Slovensky  English

Chránte sa pred nežiadúcimi vplyvmi pri práci.

Na zabezpečenie bezpečných pracovných podmienok a ochranu Vášho zdravia pri práci máme v ponuke komplexný sortiment  ochranných pomôcok a zariadení.

Zváracie okuliareZváracie kukly

Zváracie rukaviceZváracie rukavice 

Bezpečnosť práce je dôležitejšia ako práca samotná.

Pre naších zákazníkov ponúkame pomôcky a zariadenia na:   

 • ochranu zraku a tváre
  • zváračské kukly
  • zváračské kukly so samozatmievaním
  • zváračské kukly s núteným obehom vzduchu
  • zváračské masky
  • zváračské okuliare
 • ochranu sluchu
  • ochranné slúchadlá a zátky
 • ochranu dýchacích ciest
  • zariadenia na odsávanie škodlivých plynov
  • respirátory
 • ochranu hlavy
  • prilby
 • ochranu rúk
  • zváračské rukavice
  • pracovné rukavice
 • ochranu nôh a celého tela
  • pracovná obuv
  • pracovné odevy